Śpiewy Historyczne

Juliana Ursyna Niemcewicza

33 pieśni historyczno-patriotyczne poświęcone najważniejszym postaciom i wydarzeniom z historii Polski. Są to piękne, wierszowane opowieści o największych polskich królach, hetmanach, wodzach, mężach stanu. Każdy z nich liczy od 6 do 24 zwrotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby odsłuchać: wybierz interesującą ciebie pieśń :, a następnie kliknij

 

Wszystkie pieśni do słów Juliana Ursyna Niemcewicza zostały opublikowane po raz pierwszy ponad 200 lata temu - w roku 1816. Nigdy dotąd nie zostały jednak nagrane. Muzykę do nich skomponowali wybitni muzycy tamtej epoki: Karol Kurpiński, Franciszek Lessel, Józef Deszczyński, Maria Szymanowska oraz wykształceni muzycznie amatorzy, m.in.: Wacław Rzewuski, Laura Potocka, hrabina Chodkiewiczowa, ks. Czartoryska-Wirtemberska, Zofia Zamojska z Chodkiewiczów. Śpiewy miały cel dydaktyczny, podtrzymywały świadomość narodową, były podręcznikiem historii, śpiewanym i czytanym w domu, w salonie, w całym kraju i na obczyźnie. Były swoistą ewangelią Polaków na czas utraty niepodległości.

 

 Projekt Fundacji 1863.PL – nagrania wszystkich śpiewów w całości (wszystkich zwrotek) – oparty jest na idei wykonania Śpiewów Historycznych na instrumentach dawnych lub ich kopiach, tak, aby nagranie było wykonane w sposób w jaki mogło wyglądać salonowe muzykowanie w Polsce przed 200 laty.

 

Do tej pory nagranych zostało 20 Śpiewów Historycznych.

W kolejnych latach zamierzamy nagrać pozostałe tak, aby w niedalekiej przyszłości móc wydać na płytach CD komplet Śpiewów Historycznych do słów Juliana Ursyna Niemcewicza w ich pełnej wersji. Całość powinna zmieścić się na 5 płytach CD.

 

 

Fundacja 1863.PL   ul. Zwoleńska 94 E m. 3   04-761 Warszawa

e-mail fundacja@1863.pl  Krzysztof Kur  tel. 601 312 911

NIP 9522147882  Regon 364582980 KRS 0000620424

Konto bankowe 42 2530 0008 2060 1070 7075 0001 (Nest Bank)