Fundacja 1863.PL   ul. Zwoleńska 94 E m. 3   04-761 Warszawa

e-mail fundacja@1863.pl  Krzysztof Kur  tel. 601 312 911

NIP 9522147882  Regon 364582980 KRS 0000620424

Konto bankowe 42 2530 0008 2060 1070 7075 0001 (Nest Bank)

Inicjatywa upamiętniająca rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Dwa radiowe spoty kampanii wykorzystują fragment pieśni Sygnał (W krwawem polu srebrne ptaszę) słowa – Wincenty Pol, muzyka – Alfred Bojarski, aranżacja – Włodzimierz Korcz, wykonawcy: Krzysztof Kur – tenor, mediaChoir, kwartet Opera, Ewa Pelwecka – fortepian. Fragment pieśni pochodzi z płyty Pieśni Powstania Styczniowego w nowych aranżacjach Włodzimierza Korcza wydanej przez Fundację Filharmonia im. Romualda Traugutta (FiT1), Warszawa 2013. Lektorem spotów jest Andrzej Ferenc W jednym spocie użyto fragment Manifestu Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku „Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni ! bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.” Pamiętajmy 22 stycznia – spot nr 1 kampanii społecznej (cytat z Manifestu Rządu Narodowego) Pamiętajmy 22 stycznia – spot nr 2 kampanii społecznej (cytat P. Jasienicy) W tym spocie wykorzystano fragment eseju Pawła Jasienicy – Obrona grzesznicy „Twórczość”, marzec 1958. „Za najbardziej udane i zyskowne polskie operacje polityczne w XIX stuleciu uważam Księstwo Warszawskie i powstanie styczniowe.”
Inicjatywa upamiętniająca rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Dwa radiowe spoty kampanii wykorzystują fragment pieśni Sygnał (W krwawem polu srebrne ptaszę) słowa – Wincenty Pol, muzyka – Alfred Bojarski, aranżacja – Włodzimierz Korcz, wykonawcy: Krzysztof Kur – tenor, mediaChoir, kwartet Opera, Ewa Pelwecka – fortepian. Fragment pieśni pochodzi z płyty Pieśni Powstania Styczniowego w nowych aranżacjach Włodzimierza Korcza wydanej przez Fundację Filharmonia im. Romualda Traugutta (FiT1), Warszawa 2013. Lektorem spotów jest Andrzej Ferenc W jednym spocie użyto fragment Manifestu Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku „Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni ! bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.” Pamiętajmy 22 stycznia – spot nr 1 kampanii społecznej (cytat z Manifestu Rządu Narodowego) Pamiętajmy 22 stycznia – spot nr 2 kampanii społecznej (cytat P. Jasienicy) W tym spocie wykorzystano fragment eseju Pawła Jasienicy – Obrona grzesznicy „Twórczość”, marzec 1958. „Za najbardziej udane i zyskowne polskie operacje polityczne w XIX stuleciu uważam Księstwo Warszawskie i powstanie styczniowe.”