Misja

Fundacja 1863.PL prowadzi działalność mającą na celu upamiętnianie i upowszechnianie historii Polski, w tym szczególnie Powstania Styczniowego i innych powstań narodowych oraz pielęgnowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Działalność Fundacji 1863.PL opiera się w dużej mierze o Kolekcję Krzysztofa Kura, której największą część stanowi zbiór oryginalnych rycin pochodzących z prasy zagranicznej z okresu Powstania Styczniowego.

Jednym z ważnych obszarów działania Fundacji 1863.PL jest promowanie muzyki, jej twórców i wykonawców w tym zwłaszcza muzyki polskiej.

 Szczegółowe cele działania Fundacji 1863.PL określa jej Statut.

Fundacja 1863.PL   ul. Zwoleńska 94 E m. 3   04-761 Warszawa

e-mail fundacja@1863.pl  Krzysztof Kur  tel. 601 312 911

NIP 9522147882  Regon 364582980 KRS 0000620424

Konto bankowe 42 2530 0008 2060 1070 7075 0001 (Nest Bank)